Valberedningen i Fingerprint Cards AB har utsetts inför årsstämman 2017

Pressmeddelande
1 november 2016

Valberedningen i Fingerprint Cards AB har utsetts inför årsstämman 2017

Valberedningen för Fingerprint Cards Ab (Publ) noterat på Nasdaq OMX Stockholm, har utsetts i enlighet med det beslut som fattades vid årsstämman 2016.

Valberedningen har följande sammansättning:
Dimitrij Titov (ordförande)
Johan Carlström
Tommy Trollborg

För mer information kontakta:
Dimitrij Titov, valberedningens ordförande
Telefon: +46 (0)70-864 06 85, dimitrij.titov@fylgia.se

Om Fingerprint Cards AB (publ)

Fingerprint Cards AB (FPC) är ett högteknologiskt börsnoterat företag som utvecklar, producerar och marknadsför biometrisk teknologi, som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Det möjliggör säker och bekväm hantering för användaren utan behov av lösenord eller pinkoder. FPC:s teknik erbjuder världsledande fördelar och inkluderar unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och i kombination med mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom mobiler, tablets och biometriska kort där kraven på dessa egenskaper är extremt höga. FPC:s teknik är sedan tidigare väl beprövad inom ett antal applikationsområden.

Informationen är sådan som Fingerprint Cards ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2016, klockan 08.45.

VIKTIG INFORMATION
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

2016-11-01_Pressmeddelande_svensk versionThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Fingerprint Cards AB via GlobeNewswire

HUG#2053073