Resultaten eerste negen maanden 2016

 • Robuuste groei van ons aantrekkelijke en innovatieve quad-playaanbod 'WIGO' sinds de lancering ervan eind juni, met al 99.900 abonnees aan het eind van KW3 2016;
   
 • BASE-integratie(a) op schema: gezamenlijke organisatie sinds eind juni en de recente upgrade van ons mobiel netwerk, waardoor we tegen 2020 jaarlijkse synergieën van €220,0 miljoen kunnen realiseren;
   
 • Bedrijfsopbrengsten en Adjusted EBITDA + 3% en +2% ('rebased'(1)) voor 9M 2016 tot €1.799,9 miljoen en €847,8 miljoen, inclusief de mobiele activiteit van BASE die op 11 februari 2016 werd verworven.


Brussel, 27 oktober 2016 - Telenet Group Holding NV ("Telenet" of de "Vennootschap") (Euronext Brussel: TNET) maakt zijn niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde resultaten voor de negen maanden afgesloten op 30 september 2016 bekend. De resultaten zijn conform de door de Europese Unie goedgekeurde International Financial Reporting Standards ("EU IFRS").

 

BELANGRIJKSTE PUNTEN IN EEN NOTENDOP

 

 • Succesvolle lancering van ons eerste geconvergeerde all-in-one product 'WIGO' eind juni 2016, met reeds 99.900 abonnees aan het eind van KW3 2016, doet de quad-playpenetratie stijgen tot 23% van onze kabelabonnees;
 • Wat onze mobiele diensten betreft, kende Telenet zijn sterkste nettogroei in een kwartaal van het aantal abonnees met een postpaidabonnement  (+64.700) sinds begin 2013, dankzij het succes van ons 'WIGO'-aanbod, deels tenietgedaan door afnames bij BASE en de hevige concurrentie. In KW3 2016 bedroeg de totale nettogroei van het aantal abonnees met een postpaidabonnement 52.200, met inbegrip van BASE;
 • Bedrijfsopbrengsten (2) van €1.799,9 miljoen in 9M 2016, +32% j-o-j op gerapporteerde basis. Tot op  heden komt de 'rebased' groei van de bedrijfsopbrengsten uit op 3%, met een solide midden-eencijferige groei van de bedrijfsopbrengsten voor onze kabelactiviteit, deels tenietgedaan door de aanhoudende concurrentiedruk en druk vanuit de regelgeving op onze verworven mobiele activiteit. Bedrijfsopbrengsten in van €621,3 miljoen in KW3 2016, +35% j-o-j op gerapporteerde basis en +1% j-o-j op 'rebased' basis;
 • Nettowinst van €41,6 miljoen in 9M 2016 ten opzichte van €135,4 miljoen in 9M 2015, een daling van 69%. De nettowinst in 9M 2016 werd beïnvloed door een nettoverlies van €117,0 miljoen op afgeleide financiële instrumenten en een verlies van €16,9 miljoen bij vervroegde aflossing van schulden als gevolg van bepaalde herfinancieringen;
 • Adjusted EBITDA (3) van €847,8 miljoen in 9M 2016, een stijging met 17% j-o-j op gerapporteerde basis en 2% j-o-j op 'rebased' basis. In zowel 9M 2016 als 9M 2015 omvatte de Adjusted EBITDA respectievelijk €6,0 miljoen en €7,6 miljoen aan eenmalige baten in verband met de afwikkeling van bepaalde operationele voorwaardelijke verplichtingen. De Adjusted EBITDA-groei in 9M 2016 werd negatief beïnvloed door €2,9 miljoen hogere kosten voor de integratie van BASE. Adjusted EBITDA van €295,3 miljoen in KW3 2016, een stijging van 22% j-o-j (3% j-o-j 'rebased') als gevolg van lagere directe kosten en onze voortdurende focus op uitmuntend kostenbeheer;
 • Toe te rekenen investeringsuitgaven (4) van €417,6 miljoen in 9M 2016 en weerspiegelden (i) de opname van de uitzendrechten voor de Belgische en Britse voetbalcompetitie, (ii) hogere netwerkinvesteringen in het kader van ons 1 GHz HFC-upgradeproject en de start van ons programma voor het upgraden van ons mobiele radiotoegangsnetwerk ('RAN') en (iii) de effecten van de overname van BASE. Als we de impact die verband houdt met de voetbaluitzendrechten buiten beschouwing laten, kwamen de toe te rekenen investeringsuitgaven overeen met ongeveer 19% van de opbrengsten in 9M 2016;
 •      Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten, nettokasstroom gebruikt in investeringsactiviteiten en nettokasstroom uit financieringsactiviteiten van €518,3 miljoen, €1.527,7 miljoen en €755,0 miljoen, respectievelijk, in 9M 2016;
 • Vrije kasstroom (5) van €166,7 miljoen in 9M 2016 waarvan €107,4 miljoen in KW3 2016 dankzij (i) de solide Adjusted EBITDA-groei, (ii) de verbeterde trend in het werkkapitaal, en (iii) de uitvoering van een leverancierskredietprogramma in KW3 2016, waardoor we de betalingstermijnen bij bepaalde leveranciers konden verlengen tot 360 dagen;
   
 • Vooruitzichten voor het volledige jaar 2016 herbevestigd. De uitvoering van onze Visie 2020, met inbegrip van de synergieën in verband met de BASE-overname, zullen ons in staat stellen om een winstgevende groei te realiseren, waarbij we mikken op een samengestelde jaarlijkse groei van de Adjusted EBITDA van 5-7% over de periode 2015-2018.
PersberichtThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Telenet Group Holding NV via GlobeNewswire

HUG#2051962