Delhaize Groep : Openbaarmaking van belangrijke deelnemingen

BRUSSEL, België, 20 september 2013 - Overeenkomstig de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Delhaize Groep (Euronext Brussel: DELB - NYSE: DEG), de Belgische internationale voedingsdistributeur, twee kennisgevingen van aandeelhouders ontvangen. »    Kennisgeving van BlackRock Investment Management (UK) limited Op 17 september 2013, werd Delhaize Groep door BlackRock Investment Management (UK) Limited op de hoogte gebracht van het feit dat BlackRock, op 12 september 2013, 5 120 874 aandelen van Delhaize Groep bezat. Deze aandelen vertegenwoordigen 5,02% van de stemrechten hetzij een verhoging van 68 323 aandelen in vergelijking metde vorige kennisgeving van deelneming van 5 052 551 aandelen ontvangen op 2 augustus 2013. De noemer is 102 095 604 aandelen. +--------------------------------+---------------+--------------+--------------+ | | Aantal | | Huidige | | Houders van stemrechten |stemrechten van|Huidige aantal| percentage | | | de vorige | stemrechten | stemrechten | | | notificatie | | | +--------------------------------+---------------+--------------+--------------+ |BlackRock, Inc. | 0 | 0 | 0,00% | +--------------------------------+---------------+--------------+--------------+ |BlackRock Advisors, LLC | 7 230 | 7 230 | 0,01% | +--------------------------------+---------------+--------------+--------------+ |BlackRock Financial Management, | 130 091 | 140 629 | 0,14% | |Inc. | | | | +--------------------------------+---------------+--------------+--------------+ |BlackRock Investment Management,| 102 557 | 102 632 | 0,10% | |LLC | | | | +--------------------------------+---------------+--------------+--------------+ |BlackRock Investment Management | 10 810 | 11 392 | 0,01% | |(Australia) Limited | | | | +--------------------------------+---------------+--------------+--------------+ |BlackRock (Luxembourg) S.A. | 10 743 | 12 856 | 0,01% | +--------------------------------+---------------+--------------+--------------+ |BlackRock (Netherlands) B.V. | 18 110 | 17 352 | 0,02% | +--------------------------------+---------------+--------------+--------------+ |BlackRock Fund Managers Limited | 44 032 | 44 032 | 0,04% | +--------------------------------+---------------+--------------+--------------+ |BlackRock Life Limited | 408 539 | 328 574 | 0,32% | +--------------------------------+---------------+--------------+--------------+ |BlackRock Asset Management | 45 802 | 66 487 | 0,07% | |Australia Limited | | | | +--------------------------------+---------------+--------------+--------------+ |BlackRock Asset Management | 37 377 | 37 456 | 0,04% | |Canada Limited | | | | +--------------------------------+---------------+--------------+--------------+ |BlackRock Asset Management | 251 540 | 254 483 | 0,25% | |Deutschland AG | | | | +--------------------------------+---------------+--------------+--------------+ |BlackRock Asset Management | 479 094 | 497 461 | 0,49% | |Ireland Limited | | | | +--------------------------------+---------------+--------------+--------------+ |BlackRock Advisors (UK) Limited | 369 896 | 329 132 | 0,32% | +--------------------------------+---------------+--------------+--------------+ |BlackRock Fund Advisors | 590 818 | 644 742 | 0,63% | +--------------------------------+---------------+--------------+--------------+ |BlackRock International Limited | 23 208 | 25 103 | 0,02% | +--------------------------------+---------------+--------------+--------------+ |BlackRock Institutional Trust | 2 294 292 | 2 313 548 | 2,27% | |Company, National Association | | | | +--------------------------------+---------------+--------------+--------------+ |BlackRock Japan Co., Ltd. | 175 884 | 204 609 | 0,20% | +--------------------------------+---------------+--------------+--------------+ |BlackRock Investment Management | 46 467 | 77 095 | 0,08% | |(UK) Limited | | | | +--------------------------------+---------------+--------------+--------------+ |iShares (DE) I | | | | |Investmentaktiengesellschaft mit| 6 061 | 6 061 | 0,01% | |Teilvermögen | | | | +--------------------------------+---------------+--------------+--------------+ |TOTAAL | 5 052 551 | 5 120 874 | 5,02% | +--------------------------------+---------------+--------------+--------------+ Volgens de kennisgeving die Delhaize Group op 17 september 2013 van BlackRock Investment Management (UK) Limited heeft ontvangen, heeft BlackRock, Inc. de uiteindelijke controle over de bovengenoemde juridische entiteiten maar het zijn de discretionaire vermogensbeheerders die in bezit zijn van de aandelen van Delhaize Groep en de stemrechten uitoefenen. »    Kennisgeving van Silchester International Investors LLP Op 17 september 2013, werd Delhaize Groep door Silchester International Investors LLP op de hoogte gebracht van het feit dat Silchester International Investors LLP, op 16 september 2013, 10 236 725 aandelen van Delhaize Groep bezit. Deze aandelen vertegenwoordigen 10,03% van de stemrechten hetzij een verhoging van 69 502 aandelen in vergelijking metde vorige kennisgeving van deelneming van 10 167 223 aandelen ontvangen op 7 juni 2013. De noemer is 102 095 604 aandelen. Silchester International Investors LLP wordt door Silchester Partners Limited gecontroleerd. Deze laatste bezit meer dan 90% van het kapitaal. Stephen C. Butt, Chairman en Chief Investment Officer van Silchester, en zijn familie bezitten ongeveer 50,5% van de Silchester Partners Limited aandelen. Silchester International Investors LLP handelt in hoedanigheid van discretionair beheerder voor meerdere fondsen zoals Silchester International Investors International Value Equity Taxable Trust, Silchester International Investors International Value Equity Group Trust, Silchester International Investors Tobacco Free International Value Equity Trust, Silchester International Investors International Value Equity Trust and The Cavella Trust. Silchester International Investors LLP is de enige en exclusieve houder van de stemrechten verbonden aan de Delhaize Groep aandelen die het voorwerp uitmaken van deze openbaarmaking. De kennisgeving vermeldt echter dat Silchester International Investors LLP niet als depositaris handelt en bijgevolg de Delhaize Groep aandelen niet in eigen naam bezit. » Delhaize Groep Delhaize Groep is een Belgische internationale voedingsdistributiegroep met activiteiten in tien landen op drie continenten. Op het einde van het tweede kwartaal van 2013 bestond het verkoopnetwerk van Delhaize Groep uit 3 455 winkels. In 2012 boekte Delhaize Groep €21,0 miljard aan opbrengsten en €104 miljoen aan nettowinst (deel van de Groep). Eind 2012 stelde Delhaize Groep ongeveer 158 000 mensen tewerk. Delhaize Groep is genoteerd op NYSE Euronext Brussel (DELB) en de New York Stock Exchange (DEG). Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. U vindt het ook op de website van de Groep www.delhaizegroep.com. Vragen kunt u sturen naar investor@delhaizegroep.com » Contacten Investor Relations: + 32 2 412 2151 Media Relations: + 32 2 412 8669 VOORZICHTIGHEID OMTRENT VOORSPELLINGEN De verklaringen, andere dan over feiten uit het verleden, die in deze persmededeling zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen, evenals andere schriftelijke en mondelinge verklaringen die van tijd tot tijd door Delhaize Groep of haar vertegenwoordigers worden gedaan en die gaan over activiteiten, gebeurtenissen en ontwikkelingen waarvan Delhaize Groep verwacht of anticipeert dat ze in de toekomst zullen of kunnen plaatsvinden, zijn voorspellingen in de betekenis van de Amerikaanse federale financiële wetgeving en houden een aantal risico's en onzekerheden in. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verwachte kostenbesparingen, de sluiting, conversie en opening van winkels, het verwachte effect van de optimalisering van het winkelnetwerk, verwachte opbrengsten en netto winstgroei, verwachte vrije kasstroomgeneratie, strategische overnames, toekomstige strategieën, de verwachte voordelen van deze strategieën en de prognoses voor de operationele winst. Deze voorspellingen kunnen algemeen herkend worden aan uitdrukkingen zoals 'vooruitzichten', 'verwachtingen', 'geloven', 'schatten', 'beogen', 'voorspellen', 'begroten', 'voorzien', 'strategie', 'zou kunnen', 'doelstelling', 'anticiperen', 'nastreven', 'plannen', 'verwachten', 'vermoedelijk', 'zullen', 'zouden' of andere gelijkaardige woorden of uitdrukkingen. Hoewel zulke verklaringen gebaseerd zijn op de op dit ogenblik beschikbare informatie, kunnen de eigenlijke resultaten aanzienlijk verschillen van de verwachtingen, afhankelijk van diverse factoren. Deze factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot, wijzigingen in de algemene economische context of in de markten van Delhaize Groep, in consumentengedrag, in inflatie of wisselkoersen of in wetgeving of regelgeving; concurrentie; ongunstige uitspraken in claims, de onmogelijkheid om tijdig de bouw, renovatie, integratie of conversie van winkels af te ronden en bevoorradings- of kwaliteitsproblemen bij leveranciers. Bijkomende risico's en onzekerheden, waardoor de uiteindelijke resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van de resultaten die door deze verklaringen werden voorspeld, worden beschreven in het meest recente jaarverslag van Delhaize Groep in het document 20-F en andere neerleggingen door Delhaize Groep bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Deze risicofactoren zijn in deze documenten ter referentie opgenomen. Delhaize Groep neemt geen enkele verbintenis op zich om ontwikkelingen in deze risicofactoren te actualiseren of om publiek welke herziening ook van de voorspellingen vervat in dit persbericht aan te kondigen, inclusief de prognoses voor de operationele winst, of om correcties aan te brengen om toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen weer te geven. Persmededeling in pdf-formaat: http://hugin.info/133961/R/1730264/578214.pdf This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Delhaize Group via Thomson Reuters ONE [HUG#1730264]