Nexstim Abp emitterar aktier i avtal om en reservdistribution av eget kapital enligt det finansarrangemang som bolaget informerade om den 21 juli 2016

 

Pressmeddelande, Helsingfors 2 november 2016 kl. 9.00

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (" Nexstim " eller " bolaget "), ett medicintekniskt företag som tagit fram ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering, meddelar att bolagsstyrelsen idag, enligt de fullmakter som mottagits vid den extra bolagsstämma som hölls den 18 augusti 2016 och det finansarrangemang som ingåtts med Bracknor Investment och den finska innovationsfonden Sitra som meddelades den 21 juli 2016, har fattat beslut om att emittera 1 379 490 aktier till Bracknor med en teckningskurs på 333 008,88 euro baserad på avtalet om en reservdistribution av eget kapital (SEDA). Bolagets styrelse har också beslutat att emittera 1 498 868 nya aktier till Bolaget självt utan kostnad och på grundval av ovanstående beslut notera de givna nya aktierna. De nya aktierna kommer att noteras uppskattningsvis den 9.11.2016. Efter överföringen innehar Bolaget 1 498 868 egna aktier. Efter emissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att vara 14 988 686.

Martin Jamieson, styrelseordförande och vd för Nexstim, lämnade följande kommentar: "I linje med det finansieringsavtal som meddelades i juli, är vi glada över att kunna fortsätta kapitalanskaffningen genom denna fördelaktiga första användning av avtalet om reservdistribution av eget kapital. Så som tidigare meddelats, kommer bolagets finansiering enligt våra uppskattningar att räcka fram till ingången av 2018, samtidigt som vi fortsätter att fokusera på processen för erhållande av FDA 510(k) De Novo-tillstånd för rehabiliteringen av strokepatienter genom utnyttjandet av apparaten för navigerad hjärnstimulering (NBT®)."  

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, vd

Ytterligare information finns att tillgå på webbplatsen www.nexstim.com eller också kan du kontakta:

Nexstim                                                                                                       +44 771 516 39 42
Martin Jamieson, verkställande direktor                                    martin.jamieson@nexstim.com
                                                                                                                                             
UB Securities Ab (Certified Adviser)                                                          +358 (0)9 2538 0246

Consilium Strategic Communications                                                        +44 (0)20 3709 5700
Mary-Jane Elliott/Ivar Milligan                                                 nexstim@consilium-comms.com

Om Nexstim Abp
Medicinteknikbolaget Nexstim är en teknisk föregångare inom hjärndiagnostik med sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation), det första och enda FDA-godkända och CE-märkta systemet för navigerad transkraniell magnetisk stimulering, eller nTMS (navigated Transcranial Magnetic Stimulation) som används för kartläggning av områdena för motorik och tal i hjärnbarken före ett kirurgiskt ingrepp. På samma teknikplattform har bolaget tagit fram ett system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som har fått CE-märkning för behandling av kronisk neuropatisk smärta, svår depression och strokebehandling. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Mer information finns på www.nexstim.com

 

Nexstim AbpThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Nexstim Oyj via GlobeNewswire

HUG#2053531