Saniona AB: Saniona AB:s Valberedning inför 2017 årsstämma

PRESS RELEASE

31 oktober 2016

Den 30 september 2016 var de två ägare som kontrollerar det största antalet röster och som önskar utse en representant till valberedningen Jørgen Drejer och Thomas Feldthus, som i sin egenskap av största aktieägare har utsett representant, enligt nedan, som tillsammans med ordföranden i styrelsen kommer att utgöra Saniona ABs valberedning.

Valberedningens medlemmar är:
· Søren Skjærbæk, partner på Saxo Advokater, Vejle, Danmark, utsedd av Jørgen Drejer
· John Haurum, vd för F-star Biotechnology Limited, Cambridge, Storbritannien, utsedd av Thomas Feldthus
· Claus Braestrup, ordförande i Saniona ABs styrelse

Valberedningens övergripande ansvar är att presentera följande förslag för godkännande av 2017 årsstämma:
· Förslag till ordförande på årsstämman;
· Förslag till ledamöter i styrelsen;
· Förslag till ordförande i styrelsen;
· Förslag till arvoden till medlemmarna i styrelsen;
· Förslag till revisorer; och
· Förslag till arvode till Saniona revisorer.

Valberedningens uppgifter och regler återfinns i avsnittet Bolagsstyrning på bolagets hemsida, www.saniona.com .

Saniona AB: s årsstämma kommer att hållas på Setterwalls Advokatbyrå AB: s kontor, Stortorget 23, Malmö, Sverige 16.00 tisdag 23 maj, 2017.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till tf@saniona.com märkt "Förslag till valberedningen" eller med brev till adressen:

            Förslag till valberedningen
            Saniona AB
            Att. Thomas Feldthus
            Baltorpvej 157
            DK-2750 Ballerup
            Denmark

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona. Mobil: +45 2210 9957, E-mail: tf@saniona.com

Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2016 kl. 14:45 CET.

Om Saniona:

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metaboliska sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en omfattande portfölj av potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk Fas. Forskningen är inriktad på jonkanaler som utgör en unik proteinklass som möjliggör och kontrollerar passage av laddade joner i cellernas membran. Bolaget samarbetar med Boehringer Ingelheim GmbH, Upsher-Smith Laboratories Inc., Productos Medix, S.A de S.V och Sanionas Bostonbaserade spinout Ataxion Inc., som är finansierad av Atlas Venture Inc. och Biogen Inc. Saniona har sitt kontor i Köpenhamn där bolaget har en forskningssite av hög internationell klass. Saniona är noterat på Nasdaq First North Premier och har cirka 4400 aktieägare. Pareto Securities är Certified Adviser för Saniona. Aktien handlas under tickern SANION. Läs mer på www.saniona.com .

20161031 - PR - Saniona Nomination Committee - SWEThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Saniona AB via GlobeNewswire

HUG#2052987