Ändrat antal aktier och röster i Hexatronic Group

Hexatronic Group AB (publ)
556168-6360

Pressmeddelande 31 oktober 2016

Ändrat antal aktier och röster i Hexatronic Group

Den kvittningsemission som skedde den 19 oktober 2016 som en del av utbetalningen av tilläggsköpeskilling till säljarna av OpticReach Ltd. har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat under oktober 2016 med 58 830 aktier respektive röster. Per den 31 oktober 2016 fanns det totalt 34 456 070 aktier och röster i bolaget.

Göteborg 31 oktober 2016.

Henrik Larsson Lyon

VD Hexatronic Group

För eventuella frågor kontakta:

· Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 070-650 34 00


Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala varumärken som Ribbonet®, Micronet(TM), Drytech(TM), Lightmate®, FibreHub(TM), Matrix, DCIO(TM), Basic Broadband(TM) och Wistom® . Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Kina, Nya Zeeland och USA. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO. För mer information, se www.hexatronicgroup.com .

Ändrat antal aktier och röster i Hexatronic GroupThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Hexatronic Group AB via GlobeNewswire

HUG#2052610