LIDDS: Samtliga patent avseende NanoZolid(TM)-teknologin godkända i Kanada och USA

LIDDS har fått ytterligare en patentansökan för NanoZolid TM -teknologin godkänd av den kanadensiska patentmyndigheten. Därmed har ett komplett patentskydd nu erhållits för den viktiga nordamerikanska marknaden där samtliga fyra patent som inlämnats i Kanada och USA godkänts.

LIDDS har erhållit Notice of Allowance från patentverket i Kanada för patentansökan: WO/2010/034462 med titel: "Injector Device".  Patentet ger skydd för Liproca Depot för behandling av prostatacancer och för kommande läkemedelsprodukter baserade på NanoZolid(TM)- plattformen.

För mer information, vänligen kontakta:
Monica Wallter, CEO, +46 (0)737 07 09 22, e-post monica.wallter@liddspharma.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LIDDS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 24 oktober 2016 kl. 09:30 CET.
                        
LIDDS mål är att utveckla effektiva läkemedelsprodukter mot olika cancersjukdomar med den patenterade drug development-teknologin NanoZolid (TM) som frisätter läkemedel lokalt i nära anslutning till tumören för optimal effekt och med mindre biverkningar. NanoZolid (TM) ger en kontrollerad frisättning av läkemedlet som kan styras till kort eller längre tid, vilket reducerar antalet doseringstillfällen. Eftersom NanoZolid (TM) kan integrera läkemedelssubstanser som redan godkänts av myndigheterna, minskas utvecklingsrisken samt tiden och kostnaden för att nå fram till marknadsgodkännande. Bolagets längst framskridna projekt - prostatacancerprodukten Liproca ® Depot med 2-hydroxyflutamide - har visat positiva resultat i kliniska prövningar i Fas II utan att ge de hormonella biverkningar som nuvarande tablettbehandling ger. För mer information, besök www.lidds.se . Redeye AB är LIDDS certified adviser.

LIDDS PM 161024 Patent Kanada USAThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: LIDDS AB via GlobeNewswire

HUG#2050748