AkzoNobel bouwt aan meer concurrentievermogen Deco-activiteiten

2 oktober 2013 AkzoNobel heeft het voornemen een gestroomlijnde bestuursstructuur in te voeren voor haar Decorative Paints-activiteiten om rendabele groei in Europa en de snelgroeiende markten te versnellen. De geplande wijzigingen vormen de kritieke volgende fase in het vereenvoudigen van de organisatie en het vergroten van haar wendbaarheid en concurrentievermogen. Zij volgen op de recente afstoting van de Decorative Paint-activiteiten in Noord-Amerika. "Wij hebben onze activiteiten in Noord-Amerika afgestoten om ons te kunnen richten op de essentiële marken in Europa en in snelgroeiende regio's elders in de wereld; deze voorgenomen reorganisatie van onze managementstructuur en ons bedrijfsmodel is een grote stap naar het verminderen van de complexiteit en om ons te versterken," aldus de toelichting van Ruud Joosten, lid van het Executive Committee van de onderneming en verantwoordelijk voor de Decorative Paints- divisie. "Wij streven naar een structuur die past binnen onze strategische ambitie voor de bedrijfsvoering en die ons mede zal helpen naar een niveau van rendabele groei in lijn met onze doelstellingen voor 2015." De geplande wijzigingen, die per 1 januari 2014 zullen worden ingevoerd, bestaan onder meer uit het verminderen van het aantal senior management teams en het invoeren van een nieuwe topstructuur voor Deco, verdeeld over vijf regio's in plaats van acht: Noord- en Centraal-Europa; Zuidoost Europa en Afrika; India en Zuidoost Azië; Latijns-Amerika; China en Noord-Azië. Ook zal wereldwijd een aantal sleutelfuncties worden gecentraliseerd, waaronder personeelszaken, research en development, ketenbeheer, financiën, inkoop en informatiebeheer. Dit zal de landenorganisaties ontlasten, zodat zij nog sterker op de verkoop en marketing kunnen focussen en de binding met klanten en markten kunnen versterken. Daarnaast zal het ook aanzienlijke kostenbesparingen en meer efficiëntie-voordelen opleveren. "Wij moeten toe naar een slankere organisatie en vertrouwen erop dat de voorgenomen nieuwe structuur ons een springplank zal geven bij het vergroten van onze vooraanstaande leidende positie op al onze markten," vervolgt Joosten. "Bovendien maakt het stroomlijnen van de organisatie ons ook beter toegerust om onze merken uit te bouwen en de marktpenetratie en het concurrentievermogen te vergroten." De voorgenomen wijzigingen omvatten een aantal mogelijke overplaatsingen; momenteel worden gesprekken gevoerd met de betrokken ondernemingsraden. - - - AkzoNobel is een internationaal vooraanstaande verf- en coatingsonderneming en een belangrijk producent van specialistische chemicaliën. Wij voorzien industrie en consumenten wereldwijd van innovatieve producten en werken met passie aan de ontwikkeling van duurzame oplossingen voor onze klanten. Tot onze merken behoren bekende namen als Dulux, Sikkens, International en Eka. Ons hoofdkantoor staat in Amsterdam, en we hebben een leiderschapspositie op het gebied van duurzaamheid. Met activiteiten in meer dan 80 landen zetten onze circa 50.000 medewerkers zich in voor het leveren van topproducten en -technologieën voor de groeiende behoeften van onze snel veranderende wereld. Niet voor publicatie - voor meer informatie Corporate Media Relations, tel. 020 502 7833                 Corporate Investor Relations, tel. 020 502 7854 Contactpersoon: Marc Michelsen                                  Contactpersonen: Jonathan Atack, Sheryl Stokes Voorbehoud Dit persbericht bevat informatie met betrekking tot belangrijke onderwerpen zoals AkzoNobels groeistrategie, toekomstige financiële resultaten, marktposities, productontwikkeling, producten in de pijplijn en productgoedkeuringen. Dergelijke informatie dient met het nodige voorbehoud te worden beschouwd, waarbij men zich moet realiseren dat vele factoren de geprojecteerde en werkelijke resultaten kunnen doen afwijken. Zulke factoren zijn onder meer prijsfluctuaties, valutakoersschommelingen, ontwikkelingen in grondstofprijzen en personeelskosten, pensioenen, fysieke en milieurisico's, juridische aangelegenheden en wettelijke, fiscale en andere overheidsmaatregelen. Vermelde marktposities zijn gebaseerd op schattingen van het management en informatie afkomstig van externe specialisten. Een uitgebreidere toelichting op de risicofactoren met betrekking tot onze activiteiten vindt u in ons meest recente jaarverslag, dat u kunt vinden op onze website www.akzonobel.com. This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Akzo Nobel NV via Thomson Reuters ONE [HUG#1732920]